Erostyák Zoltán publikációi

Rózsa Zoltán
2011. május 11.Erostyák Zoltán (közreadja és kísérő tanulmányokat írta): Nagy Sándor: „Bűnösök vagyunk talán?!” Napló. (1945. január 1. - 1945. október 28.) Viharsarki hagyományok 3. Orosháza, 2003.

 

Erostyák Zoltán - Kovács Júlia: Phrala sam. Tanulmányok az orosházi cigányokról. Viharsarki hagyományok 4. Orosháza, 2004.

 

Erostyák Zoltán (bevezető tanulmányt írta): Verasztó Istvánné Benedek Róza: A Szitaszövés. Orosháza, 2004.

 

Erostyák Zoltán: (szerk, szöveget gondozta, és jegyzetekkel ellátta): Id. Soós Béla: Az országos hírű orosházi hetipiac. Viharsarki hagyományok 5 Orosháza, 2006.

 

Erostyák Zoltán: Messze van Amerika… Mítosz és valóság. Emigránstörténetek az orosházi sajtóban. Viharsarki hagyományok Orosháza, 2007.

 

Erostyák Zoltán (szerk.): Orosháza a történeti források tükrében I. Viharsarki hagyományok Orosháza, 2008.

 

Erostyák Zoltán: (szerk.): „Kiskarácsony, nagykarácsony...” Adventi népszokások Orosházán és környékén. Orosháza, 2003.

 

Erostyák Zoltán: Az utolsó szappanfőző műhely Orosházán. In: A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 23.  Békéscsaba, 2002. 279-292.

 

Erostyák Zoltán: Lányszöktetés és megtorlás egy churar közösségben. In: Szántó Kovács Múzeum Évkönyve 8. Orosháza, 2006.

 

Erostyák Zoltán: Az orosházi armalista nemesek egy evangélikus móringkönyv bejegyzéseiben (1788-1833) In: Szántó Kovács Múzeum Évkönyve 6. Orosháza, 2003.

 

Erostyák Zoltán: Orosházi cigány kovácsok egy 19. századi peres anyagban. In: Az Alföld nehéz hűségében. Dolgozatok a 75 éves Szabó Ferenc tiszteletére. Orosháza, 2010.

 

Erostyák Zoltán: Szenzációs Orosháza. Bulváros társadalomrajz a 20. század első évtizedeiből. Orosháza, 2010.

 

Erostyák Zoltán - Kovács Júlia: Szexualitás a szentetornyai cigány közösségben. In: Benedek Csaba - H. Bathó Edit - Gulyás Katalin - Horváth László - Kaposvári Gyöngyi (szerk.): Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok évkönyve 14. Szolnok, 2004.

 

Gál Tünde - Sütő Egeressy Zsuzsa - Bárth Dániel - Erostyák Zoltán - Nagy Imre - Bornitz-Papp Bernadette - Varga Sándor - Sági Norberta: Reviews. In: Acta Ethnographica Hungarica 52. évfolyam, 2. szám, 2007.

 

Erostyák Zoltán: A rendszerváltás hatása a medgyesegyházi dinnyetermesztésre (1990–2003). In: Schwarcz Gyöngyi–Szarvas Zsuzsa - Szilágyi Miklós (szerk).: Utóparaszti hagyományok és modernizációs törekvések a magyar vidéken. Budapest, 2005, MTA Néprajzi Kutatócsoport – MTA Társadalomkutató Központ. 379-394.

 

Erostyák Zoltán: A délalföldi cigány kupecek vásári szokásai és kapcsolat-rendszere. In: Bárth János (szerk.): Tükörképek a Sugovicán: A Duna-Tisza közén élő népcsoportok hagyományai című nemzetközi néprajzi tudományos konferencia előadásai (Baja, 1996. júl. 11-12) Kecskemét, 1997. 97-100.

 

Erostyák Zoltán: Amikor szekérre szállt Orosháza - Egy jobbágyösszeírás alternatív értelmezése - azaz úton, útfélen. In: Rózsa Zoltán (szerk.): Mozaikok Orosháza és vidéke múltjából 1. Orosháza, 2010.

 

Erostyák Zoltán: Mesélő halottak. In: Rózsa Zoltán (szerk.): Mozaikok Orosháza és vidéke múltjából 1. Orosháza, 2010.Erostyák Zoltán: Mesélő halottak - Különleges halálokok bejegyzései halotti anyakönyvekben 1771 - 1851. In: Kovács Edina (szerk.): Mozaikok Orosháza és vidéke múltjából 2. Orosháza, 2011.


Erostyák Zoltán: Eleink eledele. Táplálkozásvizsgálat a 18. századi Orosházán. In: Kovács Edina (szerk.): Mozaikok Orosháza és vidéke múltjából 3. Orosháza, 2011. 15-29.


Erostyák Zoltán: Nem csak hogy jelenleg emberek, hanem nyavalyák ellen is kell küzdenünk. - Avagy a kolerajárvány Orosházán 1848/49-ben. In: Kovács Edina (szerk.) Mozaikok Orosháza és vidéke múltjából 4. Orosháza, 2011. 11-23.


Erostyák ZoltánÉghajlati anomáliák a korai orosházi történetírásban. In: Kovács Edina (szerk.) Mozaikok Orosháza és vidéke múltjából 5. Orosháza, 2012. 25-34. 


Erostyák ZoltánKét butykos vándorútja. In: Kovács Edina (szerk.) Mozaikok Orosháza és vidéke múltjából 5. Orosháza, 2012. 35-38.


Erostyák Zoltán: Férfiak, nők viszályok. A társadalmi válasz egy formája 1880-1898. In: Kovács Edina (szerk.): Mozaikok Orosháza és vidéke múltjából 6. Orosháza, 2012. 33-47.


Erostyák Zoltán - Kovács Edina:  "... magyarok ennyi szeretettel csüggenek az Ó(ros)hazán". In: Kovács Edina (szerk.): Mozaikok Orosháza és vidéke múltjából 6. Orosháza, 2012. 49-59.


Erostyák Zoltán: Gasztronómiai adalékok Subkégel Mózes családi jegyzeteiből. In: Kovács Edina (szerk.): Mozaikok Orosháza és vidéke múltjából 6. Orosháza, 2012. 60-62.


Erostyák Zoltán: A Habsburg gazdaságpolitika szerepe Orosháza születésében . In: Kovács Edina (szerk.): Mozaikok Orosháza és vidéke múltjából 7. Orosháza, 2012


Kovács Péter -  Erostyák Zoltán: Orosháza vizsgálata a II. és III. katonai felmérés alapján. In: Kovács Edina (szerk.): Mozaikok Orosháza és vidéke múltjából 8. Orosháza, 2012. (15-23.)


Erostyák Zoltán
: Az I. katonai felmérés lehetséges értelmezései a 18. század végén az orosházi térségre vonatkozóan. In: Kovács Edina (szerk.): Mozaikok Orosháza és vidéke múltjából 9. Orosháza, 2013. (27-39.)


Erostyák Zoltán: A népi életmód elemei dr. László Elek kolera elleni iratában. Mozaikok Orosháza és vidéke múltjából 10. Orosháza, 2013. (37-46.)