Küldetésnyilatkozat

Egy múzeum gyűjt, nyilvántart, feldolgoz, bemutat. Ebben a folyamatban hol szürke eminenciásként jelennek meg, hol pedig legszínesebb ruházatukban pompáznak dolgozói. Furcsa ellentmondás ez, mely látszat-kettősség rendre felbukkan a múzeumok, így a mi életünkben is. Tudnunk kell az ismeretanyagot átadni gyereknek és felnőttnek, egyszerű embernek és az egyetemi tanárnak egyaránt. Tudnunk kell a technikai változásoknak megfelelni úgy, hogy ne tagadjuk meg a régit. Tudnunk kell változni, hogy tudjunk változtatni, az állandó változót megértetni. Fontos feladatunknak tartjuk a Nagy Gyula teremtette múzeumi örökség továbbvitelét, ugyanakkor új kutatási irányvonalat fogalmaztunk meg, melynek középpontjában az ember és annak környezete áll. Kiemelten fontosnak tartjuk az eredmények széles körű hasznosulását, és igyekszünk az uniós pályázatok korában is megmaradni néptanítónak, átalakulva múzeumpedagógussá. Nyitunk az önkéntesek, az idős és fiatal generációk felé, hogy hídverők legyünk a társadalomban, és egy kicsit kovász, amennyiben a gondolkodást, az elgondolkodtatást tűzzük zászlónkra. Küldetésünk, hogy a Múzeumban felhalmozott szellemi és tárgyi tőkét tovább gyarapítsuk, az utókor számára megőrizzük munkálkodásaink révén, legyenek azok naiv visszaemlékezések, helyi memoárok, önéletírások, vagy a történet, néprajz, régészet értékei, az eredmények tevékenységorientált megjelenései.

A 2012. évi 1%-os felajánlásokból 6.354,-Ft-ot kaptunk, melyet ezúton is köszönünk. Az összeget szakmai anyag vásárlására fordítottuk.
Amennyiben lehetősége van rá, továbbra is támogasson bennünket, adószámunk: 16654897-2-04
Köszönjük!